6 gratiskurser i spanska som börjar denna vecka

MOOC

Vi kommer ihåg online- och gratiskurserna som börjar denna vecka, och som vi har delat i vår MOOC-lista i november på www.sinoloveo.com

Från University of cantabria vi har två förslag:

Kreativitetsteknik, som ger oss tips och verktyg för att förstå den kreativa processen och förbättra vår kreativitet.

Effektiva presentationer, hjälp oss att utveckla presentationer och förbättra våra talfärdigheter för att fånga publikens uppmärksamhet och få det förväntade resultatet.

Organisatorisk klimatledning och välbefinnande på jobbet, från Blas Pascal University, visa oss hur viktig organisationskulturen är för produktiviteten i vårt team.

Ett intressant förslag från Jaume I University, för dem som är intresserade av design av belysningsinstallationer med hänsyn till deras energiprestanda, med energieffektivitet i belysningsinstallationer

Öppen vetenskaplig informationshantering av Complutense University of Madrid, föreslår oss att analysera open access-rörelsen och dess inverkan idag, samt olika projekt och verktyg för innehållshantering.

Och öppenhet och öppen regering av INAP, Att analysera i fyra moduler olika aspekter av den spanska transparenslagen.

Vi kan konsultera på den ursprungliga plattformen all information vi behöver för att delta i de kurser som är intressanta för oss.