20 gratis online-utbildningskurser

cursos online

Bli utbildad för anställning är en ny utbildningsplattform tillägnad utbildning i olika branscher, ett initiativ från Carlos Slim Foundation.

I det här första steget har det redan kurser som täcker 20 olika yrken, till exempel webbassistent, datatekniker, datanätverkstekniker, telefonrepresentant, murare, äldreomsorg, bland andra.

Plattformens dynamik är enkel. Vi måste bara välja den kurs som intresserar oss och gå in i den föreslagna studieplanen. Klasserna är uppdelade i olika nivåer som kombinerar videolektioner, aktiviteter och ett frågeformulär för att testa vår kunskap.

Vi kan också ladda ner studiehjälpen och delta i grupperna som bildas i varje kurs och diskutera innehållet med resten av klasskamraterna.

För att spåra våra framsteg måste vi skapa ett konto, även om vi har frihet att följa den inlärningshastighet som passar våra omständigheter. Om vi ​​vid slutet av kursen har avslutat alla tentor korrekt får vi ett certifikat.

Om den bransch som vi vill lära oss inte ligger inom detta val kan vi vänta på nya uppdateringar eftersom de lovar att integrera 30 nya kurser inom kort.